Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd

1  
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete

2  
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.

3  
Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.

4  
Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort.

5  
Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

6  
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Psalm 1 in Norwegian

Psalm 1 in English

KategorierUkategorisert