Fader vår, du som er i himmelen

Fader vår, du som er i himmelen

9  
Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.

10  
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.

11  
Gi oss i dag vårt daglige brød.

12  
Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.

13  
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.

Matthew 6 in Norwegian

Matthew 6 in English

KategorierUkategorisert