Ljubav je strpljiva, ljubazna

Ljubav je strpljiva, ljubazna

4  
Ljubav je strpljiva, ljubazna, ne zavidi, ne hvali se, nije ohola

5  
ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne žesti se, ne pamti zlo

6  
ne raduje se nepravdi, a raduje se istini

7  
sve podnosi, nikada ne prestaje da veruje, svemu se nada, sve izdržava

8  
ljubav nikad ne prestaje. Proroštva će se ugasiti, jezici će prestati, znanje će se okončati.

9  
Jer nepotpuno znamo i nepotpuno prorokujemo.

10  
A kad dođe ono potpuno, okončaće se ono nepotpuno.

11  
Kad sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam i razmišljao kao dete. A kad sam odrastao, završio sam sa detinjstvom.

12  
Sada vidimo nejasno, kao u ogledalu, a onda ćemo videti licem u lice. Sada znam nepotpuno, a onda ću znati potpuno, kao što sam i sâm sebi poznat.

13  
A sada ostaje ovo troje: vera, nada i ljubav; a najveća od njih je ljubav.

1 Corinthians 13 in Serbian

1 Corinthians 13 in English

КатегоријеНекатегоризовано