Ja sam svetlost svetu

Ja sam svetlost svetu

Isus se zatim ponovo obratio narodu: „Ja sam svetlost svetu. Ko mene sledi, neće hodati po tami, nego će imati svetlost života.“

Jovan 8:12

Narod koji po tami hoda, veliku je svetlost ugledao, nastanjene u zemlji sena smrtnoga, svetlost ih jarka obasja.

Knjiga proroka Isaije 9:2

Gospod mi je svetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospod je moja tvrđava, od koga da strahujem?

Psalmi 27:1

Naime, isti Bog koji je rekao: „Neka zasvetli svetlost iz tame!“, zasvetlio je i u našim srcima, da poznamo Božiju slavu na licu Isusa Hrista.

2. Korinćanima 4:6

Ako je Hristos u vama, telo je mrtvo zbog greha, ali Duh živi u vama zato što vas je Bog opravdao. Ako, dakle, Duh Božiji, koji je podigao iz mrtvih Isusa, prebiva u vama, onda će isti Bog koji je Hrista podigao iz mrtvih, oživeti i vaša smrtna tela posredstvom Duha koji živi u vama.

Rimljanima 8:10-11

Nekada ste, naime, bili tama, ali ste sada svetlost u Gospodu. Živite, stoga, kao deca svetlosti.

Efescima 5:8

Ali, ako živimo u svetlosti kao što je sâm Bog u svetlosti, tada imamo zajedništvo jedan sa drugim, i krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakoga greha. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako mu, pak, priznajemo svoje grehe, on je veran i pravedan: oprostiće nam grehe i očistiće nas od svake nepravde.

1. Jovanova 1:7-9

Vi ste svetlost svetu. Ne može se sakriti grad koji stoji na brdu. I niko ne pali svetiljku i stavlja je pod mericu, nego na svećnjak, pa svetli svima u kući. Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da bi oni, videći vaša dobra dela, proslavili Oca vašeg koji je na nebesima.

Matej 5:14-16

Svetlost svetli u tami, i tama je ne nadvlada.

Jovan 1:5

КатегоријеНекатегоризовано