Gå in i fastan tillsammans med mer än 40 miljoner YouVersion-användare

“Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade.”
Romarbrevet 8:5

I fastetiden, under 40 dagar före påskdagen, drar sig Kristusföljare över hela världen undan från sådant som kan fresta de fem sinnena genom att medvetet avstå från saker som är viktiga för dem. Fastan hjälper oss att fokusera på den andliga delen av oss själva för att förbereda våra hjärtan för att verkligen uppleva kraften och kärleken i Jesu offer på korset. Fastan tar oss närmare Gud genom bön, uppoffring, omvändelse, givmildhet och tid med Bibeln:

 1. Bön. Vi tackar Gud för att han sträcker sig mot oss för att förvandla oss, och vi ber om vägledning och insikt. Fundera på att be Gud om hjälp att se människor på samma sätt som han ser dem.
 1. Uppoffring. Att fasta syftar på mat, men vi kan också offra aktiviteter vi tycker om. Vad tycker du om mest? Mat? Kaffe? Sötsaker? Sociala medier? TV och underhållning? Anta utmaningen att klara dig utan något av detta fram till påsk.
 1. Omvändelse. När vi märker att vi tänker allt mer på oss själva, betyder det att vi behöver komma i kontakt med Gud, vi behöver be honom om att visa oss våra svagheter och synder. Vi ber honom att förlåta oss och förändra våra hjärtan.
 1. Givmildhet. Vi erbjuder frikostigt av vad vi har till de som behöver det bättre. Det kan vara pengar till välgörenhetsorganisationer vi litar på, vår tid, vår talang. Vara volontär i ett soppkök eller härbärge. Besöka äldre. Skriva brev med bön och uppmuntran till någon som behöver det. Ge till människor som inte kan betala tillbaka till dig.
 1. Bibelläsning. Bibelappen™ gör det enkelt att låta Gud och hans Ord vara mittpunkten under en speciell tid av reflektion och tankar. Avsätt tid varje dag för att fördjupa dig i Bibeln, skapa bokmärken, anteckningar och dela med dig av Ordet i din gemenskap.

“…andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning…. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.”
Galaterbrevet 5:22–24

Vilken kombination av dessa fem—bön, uppoffring, omvändelse, givmildhet och bibelläsning—kommer du att åta dig under fastetiden i år?

YouVersions 21-dagarsutmaning: Du kan vinna en iPad 2 eller en Kindle Fire!

YouVersion’s 21-Day ChallengeOm du någonsin har försökt etablera en daglig vana att läsa Bibeln, vet du hur svårt det kan bli att få tid att läsa i ett stressat liv, speciellt när du precis börjat. Många personer i YouVersion-gemenskapen har sagt att en läsplan hjälper dem att läsa mer i Bibeln, oftare. YouVersion erbjuder redan mer än 200 läsplaner för att hjälpa dig att hitta någon som passar dig. Börja idag och håll igång 21 dagar framåt, så lägger vi till en extra morot: 21-dagarsutmaningen!

 

Allt du behöver göra för att delta är att hålla minst en Läsplan uppdaterad i 21 dagar i rad. Alla som fullföljer 21 på varandra följande dagar i en läsplan kommer att få det speciella emblemet “21-dagarsutmaning” på sin YouVersion-profil. Och vi kommer att lägga till dig i en dragning med chans att vinna en av följande:

 • iPad 2
 • Kindle Fire
 • YouVersion T-shirt och klistermärken

Fullständiga detaljer finns nedan i de officiella reglerna. Följ oss​​, berätta för dina vänner … och fortsätt läsa!

Så här fungerar det:

 • Om du inte redan har ett gratis YouVersion-konto, registrera dig nu.
 • Fullfölj varje schemalagd dag i en läsplan på YouVersion med början 1 februari (idag) fram till tisdagen den 21 februari.
 • Godtagbara planer är valfri läsplan som påbörjades mellan 1 januari 2012 och 1 februari 2010 kl 23:59 (slutet av dagen). Beräknat enligt Central Time USA (GMT -6). (i sverige 2 februari kl 06:59)
 • Om du prenumererar på mer än en läsplan behöver du bara fullfölja 21 på varandra följande dagar på en av dem.
 • Kontrollera att planen du tänker läsa under 21-dagarsutmaningen fortsätter fram till åtminstone 21 februari. (Du kan kontrollera din plans kalender i inställningar, antingen i Bibelappen™ eller på YouVersion.com.)
 • Lyssning på ljudöversättningar räknas.
 • Oavsett om du läser, lyssnar eller registrerar dig för att få din plan via e-post, försäkra dig om att du bockat av varje text för varje dags läsning.
 • Missa inte eller hoppa över någon dag!
 • 23 vinnare kommer att väljas vid en slumpmässig dragning av de som fullföljt. Tillgängliga priser är listade ovan: Apple iPad 2 (1), Amazon.com Kindle Fire (1) och YouVersion T-shirt/klistermärken (21).

Partners och volontärer ger svenskar Biblar och gränssnitt till YouVersion

Bibeln App-ikonen på svenskaFolk frågar oss ständigt efter nya översättningar av Bibeln på olika språk. Vi är helt övertygade om att bästa, mest naturliga sättet att engagera sig i Guds Ord är på det språk du har närmast hjärtat. Och med 209 översättningar på 75 olika språk kan det verka som att vi lätt kan lägga till fler. Men sanningen är att vi absolut inte kunnat göra det vi gör utan våra generösa bibelorganisationpartners.

En annan fråga vi får hela tiden är: “När blir YouVersion tillgängligt på mitt språk?” Det är ett enormt arbete att översätta alla YouVersions menyer, gränssnitt, blog-inlägg, teknisk support m.m. till nya språk. Detta är endast genomförbart med hjälp av outtröttliga och hängivna insatser från våra passionerade volontärer världen över. Människor precis som du som bidrar med sina språkkunskaper vid översättningen för att kunna ge dig Bibelappen™ på ditt språk. Tack vare dem har vi redan sett YouVersion översatt från engelska till norska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, ryska, koreanska, brasilianska portugisiska, Tyska, Holländska, franska—och så klart svenska! Vi kan verkligen inte tillräckligt tacka dessa människor för allt de gör för YouVersion gemenskapen.

Bibelpublicerare

Vi är tillsammans med generösa bibelpublicerare glada att kunna presentera för YouVersion-gemenskapen korrekta, lättlästa svenska översättningar av Bibeln:

Svenska, Bibel 2000 (SB00-SV). Efter nästan 30 års arbete är Bibel 2000 resultatet av ett brett, tvärvetenskapligt projekt som var färdigt år 2000. En Bibelkommission satte samman ett team med teologer, arkeologer, lingvister, historiker, specialister på det hebreiska språket och kulturen samt många andra professioner, alla med uppgiften att översätta Bibeln till samtida tydlig svenska. Med hjälp av moderna bibelutforskningsmetoder strävar de efter att behålla originalinnehållet och betydelsen från källtexten. Tillhandahålls tacksamt av Svenska bibelsällskapet.

Svenska Folkbibeln (SFB). 1983 påbörjade Stiftelsen Svenska Folkbibeln en översättning som inte enbart gjordes så bokstavligt som möjligt utan också försökte skapa en översättning av bibeln som den moderna svensken skulle ha lätt att läsa och relatera till. Föreningens medlemmar ville att översättningen skulle återspegla Guds närvaro och hans direkta inverkan på mänsklighetens historia. Den svenska folkbibeln var klar 1998.

Förutom dessa två fantastiska biblar finns också den Nya Levande Bibeln (BSV), framtaget av det Internationella Bibelförbundet, numera Biblica. YouVersion erbjuder också “klassiska” äldre bibelöversättningar så som: Svenska 1917 (SVEN) och Karl XII 1873 (SK73).

Volontärer

De svenska översättningarna av bibeln är bara en del av vad YouVersion har att erbjuda. I Bibelappen kan du enkelt navigera, läsa, lyssna, dela, kommentera, och ta del av Guds Ord oavsett var du befinner dig. Men de olika redskapen vore meningslösa om du inte kunde läsa dem. Det är här volontärerna kommer in. Människor som brinner för att dela med sig av Guds Ord ger av sina språkkunskaper och översätter dessa verktyg till svenska. Förutom att ständigt förbättra Bibelappen erbjuder vi nu också teknisk support på svenska, så det finns ständigt fler översättningar som behöver göras. Och vi behöver verkligen mer hjälp i vår svensktalande volontärgemenskap. Om du kan tänka dig hjälpa oss med svenska översättningar genom att exempelvis svara på förfrågningar på Facebook och Twitterförena dig med våra volontärer!

Vi frågade några av våra svenska översättare hur det är att jobba med YouVersion. Så här svarade de:

YouVersion Svenska språket volontär Petter J.När jag använt YouVersion några månader såg jag en förfrågan om att bli volontär. Jag såg ett behov av Bibelappen på svenska och valde genast att hjälpa till. Jag kunde aldrig ha föreställt mig hur roligt det skulle vara att jobba sida vid sida med så många nationaliteter, att vara en del av ett större sammanhang betyder mycket. Och tänk att jag får vara en del i att sprida Guds Ord till fler människor!”

/ Petter J, Ängelholm, Sverige

YouVersion Svenska språket volontär Magnus O.

“För några månader sedan hörde jag talas om YouVersion i min hemgrupp. Jag läste om det och såg att det baseras på insatser från volontärer. Då jag tidigare arbetat med översättningsprojekt kändes det både roligt och rätt att försöka bidra till att göra Guds Ord ännu mer tillgängligt i Sverige.”

/ Magnus Ö., Göteborg, Sverige


Upplev allt YouVersion har att erbjuda—nu på svenska

Bibeln App genom YouVersion nu tillgänglig på svenska

Du kan nu delta i YouVersion- gemenskapen på svenska. Förutom svenska översättningar av Bibeln kan du sätta gränssnittet i Bibelappen till svenska, och till och med få teknisk support på svenska! Kom och utforska allt som YouVersion har att erbjuda—på svenska!

Vår svenska lansering är den tolfte översättningen av YouVersions verktyg och resurser till ett annat språk. Vi började med engelska, men vi har haft glädjen att kunna lägga till norska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, ryska, koreanska, brasiliansk portugisiska, tyska, holländska, och nu senast franska. Idag välkomnar vi officiellt svensktalande och -läsande att uppleva YouVersion på sitt eget språk:

Svenska gränssnitt (menyer, knappar och kontroller). Det finns bara ett sätt genom vilket vi har kunnat erbjuda YouVersions verktyg på så många olika språk: tack vare outtröttliga insatser av passionerade YouVersion-volontärer. Dessa fantastiska människor har gett av sin tid och gjort översättningar för att få svenska till YouVersions gränssnitt på din iOS- (iPhone, iPad, iPod touch), Android-, BlackBerry- eller Java-enhet. Ändra helt enkelt valet av standardspråk på din enhet till svenska. Eller, om du har senaste uppdateringen av Bibelappen för iOS eller Android, kan du till och med välja svenska direkt i inställningar i Bibelappen.

Svenska e-postmeddelanden och blogginlägg. På vår Engelska version av vår blogg kan du välja svenska i listan över språk högst upp till höger. Du kan också gå direkt till den svenska versionen. Där kommer du att hitta svenska blogginlägg som rör  YouVersion-händelser. Och om du vill få uppdateringar och annan information om YouVersion på svenska, kan du enkelt registrera dig med ett gratis YouVersion-konto och sedan i Inställningarna på YouVersion.com ändra språkvalet till svenska.

Support på svenska. Gå till den svenska versionen av vår tekniska supportsida för att hitta svar på alla dina frågor om YouVersion.com eller Bibelappen. Om du inte kan hitta vad du behöver där, kontakta helt enkelt oss på svenska—och våra svensktalande volontärer på YouVersion support kommer gladeligen svara dig.

Ända sedan vi lanserade Bibelappen har visionen för YouVersion alltid varit densamma: Att göra Bibeln tillgänglig för så många människor som möjligt helt gratis, oavsett var de bor eller vilket språk de föredrar. Nu är vi glada att för första gången kunna göra det hela tillgänglig för svensktalande överallt. Att välja svenska som nästa språk för YouVersion var ett självklart val eftersom:

Svensktalande. Enligt The World Factbook är Sverige det 90:e mest folkrika landet i världen med över 9 miljoner invånare. Och svenska är inte bara det officiella språket i Sverige, utan enligt Wikipedia är det också för närvarande det mest talade nordgermanska språket med över 10 miljoner människor runt om i världen som talar det.

Svensk kommunikation. När det gäller många andra språk är inte antalet talande  nödvändigtvis kopplat till antal potentiella YouVersion-användare, men svenska är speciellt. Sverige rankas ständigt som en av de mest internetuppkopplade nationerna i världen, och fjärde landet i världen när det gäller antalet användare av smartphone då 52 % av befolkningen har dessa mobiltelefoner. Det betyder att en mycket större procent av svensktalande omedelbart kan dra nytta av att använda YouVersion på svenska.

Välkommen till YouVersion! Vi är väldigt glada att kunna bjuda in svensktalande och -läsande till den globala YouVersion-gemenskapen. Om ett par dagar kommer vi på bloggen skriva mer om den svenska lanseringen. Under tiden, får du gärna börja prata med andra YouVersion-medlemmar på Facebook och Twitter. Och om du har vänner som föredrar svenska, dela gärna med dig av denna fantastiska nyhet!