Läsplaner – Augusti 2021

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Markusevangeliet 10:21-22

Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.

Markusevangeliet 8:34-35

Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.

Matteusevangeliet 10:38

men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Galaterbrevet 2:20

Och han sade till alla: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?

Lukasevangeliet 9:23-25

»Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.« En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft.

Lukasevangeliet 22:42-43

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.

Galaterbrevet 5:24

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Matteusevangeliet 16:24-27

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Romarbrevet 8:18

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.

Jakobsbrevet 1:12

Läsplaner – Juli 2021

Läsplaner – Juni 2021

Jag är världens ljus

Jag är världens ljus

Sedan talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«


Johannesevangeliet 8:12

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.


Jesaja 9:2

Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för?


Psaltaren 27:1

Ty Gud, som sade: »Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.


Andra Korinthierbrevet 4:6

Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.


Romarbrevet 8:10-11

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.


Efesierbrevet 5:8

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.


Första Johannesbrevet 1:7-9

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.


Matteusevangeliet 5:14-16

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.


Johannesevangeliet 1:5