Isang Komunidad na Nagpapalakas-loob…

1,000,000

Tulad ng social media, maaari kang mag-like at magkomento sa aktibidad ng iyong mga kaibigan sa YouVersion.

At, sama-sama, naabot na natin ang isang bilyong likes!

Iyan ay isang bilyong beses na hinihikayat ng ating Komunidad ang isang tao na patuloy na magbasa ng Biblia at makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ang pagkakaroon ng isang nakapagpapatibay ng loob na kaibigan ay maaaring magresulta ng malaking kaibahan…


“Nakahanap ako ng mga kaibigan sa YouVersion, at napagtanto ko na hindi ako nag-iisa. Ipinaalala sa akin ng Diyos na mayroon akong mga kaibigan, hinahanap ako, at napakalayo ko sa pagiging walang halaga.”

KK | Texas, USA


Maaaring ang pakiramdam mo’y nag-iisa ka ngayon. O baka, maaari kang maging boses na pampatibay-loob sa ibang tao.

Anuman ang mangyari, bahagi ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ikaw ay bahagi ng isang komunidad.

Magsimula ng Gabay kasama ang isang kaibigan, manalangin para sa isa’t isa, at tingnan kung paanong ang iyong komunidad at pananampalataya ay lumago.

Mga larawan sa profile

Mag-imbita ng Kaibigan

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese