Trực tiếp trao quyền.

Đức Thánh Linh vùa giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Ví dụ, chúng ta không biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện điều gì. Nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở-than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.

RÔ-MA 8:26

Đức Chúa Trời đang làm gì trong bạn?

Hãy dành một chút thời gian và suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống của bạn gần đây. Hãy nghĩ về những tình huống mà Ngài đã giúp bạn chịu đựng, những thử thách bạn đã cùng vượt qua và những chiến thắng bạn đã trải qua nhờ Ngài.

Bất kể hoàn cảnh hay xuất thân của bạn, khi bạn thuộc về Đấng Christ, Đức Thánh Linh của Ngài luôn ở với bạn, trao quyền năng và thêm sức mạnh cho bạn. Không có gì mà Đức Chúa Trời không thể làm qua bạn khi Đức Thánh Linh của Ngài sống trong bạn.

Ngay bây giờ, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho bạn biết Đức Thánh Linh của Ngài đang vận hành như thế nào trong cuộc sống của bạn. Dưới đây là một số Kế hoạch có thể giúp bạn bắt đầu:

Các Kế hoạch khác

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Indonesia Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Pháp Tiếng Ý Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan