Lời cầu nguyện cho sự Bình an

Ngửa Bàn tay

Biết Đức Chúa Trời, Tìm kiếm sự Bình an

Hãy tưởng tượng bạn là một người chăn chiên ở Bết-lê-hem vào thế kỷ thứ nhất. Đàn chiên vây quanh bạn, nhưng những người khác sẽ không vì công việc, quần áo và địa vị của bạn.

Trong nhiều thế hệ, gia đình bạn đã nói, “Đức Chúa Trời đã hứa rằng điều đó sẽ trở nên tốt hơn.” Nhưng bạn bắt đầu tự hỏi: “điều đó có thực sự đúng không?” Rồi một đêm mọi sự thay đổi. Một thiên sứ xuất hiện và nói với bạn rằng một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra.

Immanuel, “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” đã đến.

Một ngày nào đó, chính con trẻ này sẽ gánh chịu mọi hành vi sai trái của chúng ta bằng cách chết trên cây thập tự. Và nhờ sự hy sinh của Ngài, chúng ta được mời gọi chung sống hòa bình với Đức Chúa Trời trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta hãy cảm ơn Chúa Giê-xu về sự hy sinh của Ngài và sự bình an mà chúng ta có được nhờ Ngài.

Lời cầu nguyện cho sự Bình an

Đức Chúa Trời,

Ngay cả khi cuộc sống của con chao đảo, con có thể trải nghiệm được sự bình an của Ngài nhờ những gì Chúa Giê-xu đã thực hiện trên thập tự giá. Cảm ơn Ngài đã biến điều này thành hiện thực bằng cách sai Con Trai của Ngài đến với chúng con! Chúa Giê-xu đã tạo ra một con đường để chúng con biết và trải nghiệm Ngài.

Ngay cả khi cuộc sống cảm thấy mất kiểm soát, con có thể bám vào lẽ thật rằng sự bình an của Ngài không dựa trên cảm xúc hoặc hoàn cảnh của con — mà dựa trên tính cách và sự thành tín của Ngài.

Khi con không cảm thấy bình an, xin hãy cho con biết sự hiện diện của Ngài. Xin hãy nhắc con rằng Ngài đang kiểm soát. Xin hãy ban cho con sức mạnh và sự an ủi của Ngài khi thế giới cảm thấy không an toàn. Xin hãy bảo vệ tấm lòng và tâm trí của con khỏi sức nặng của cảm xúc và suy nghĩ của con.

Cho phép con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, và sống với sự tự tin rằng Ngài luôn ở gần. Xin hãy để cuộc sống của con là một ví dụ về sự bình an của Ngài vượt trên sự hiểu biết.

Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Lưu lời Cầu nguyện

Bài đăng này cũng có sẵn tại: Tiếng An Tiếng Afrikaans Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Filipino (Tagalog) Tiếng Pháp Tiếng Hà Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Ru-ma-ni Tiếng Nga Tiếng Nhật Tiếng Hán (giản thể) Tiếng Hán (phồn thể) Tiếng Hàn Quốc Phần Lan