Guds fulle rustning

Efeserne 6:10-18

10  
For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!

11  
Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.

12  
For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

13  
Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

14  
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje.

15  
Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

16  
Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.

17  
Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

18  
Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.

Ephesians 6 in Norwegian

Ephesians 6 in English

KategorierUkategorisert