Kasama mo ang Diyos. Palagi.

Taong nakatayo sa kalsada

Kasama mo ang Diyos. Palagi.

“Tinutulungan niya, mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa.”

MGA AWIT 34:18

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga tao na, sa kabila ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, ay nakaranas pa rin ng pag-aalinlangan, pagkabalisa, at kawalan ng pag-asa.

Nakaramdam ng matinding kalungkutan at lumbay si David. Nakaranas ng pagdadalamhati si Job. Si Elijah ay napagod sa buhay at natakot sa hinaharap.

Katulad nila, minsan nararamdaman natin ang pagkaligaw ng landas at pag-iisa. Ngunit nagmamalasakit ang Diyos noon—at nagmamalasakit Siya ngayon.

Anuman ang iyong pinagdadaanan o nararamdaman, palaging kasama mo ang Diyos. Tuklasin ang pag-asa na mayroon ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa sa mga Gabay na ito.

Maghanap ng Higit pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


Pag-isipan ang pagbibigay sa Bible App ngayon upang matulungan ang mas maraming tao sa lahat ng dako na maranasan ang pag-asa na mayroon tayo sa Diyos at sa Kanyang Salita.

Magbigay ng kaloob >

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese