BibleProject: Boekoorsigte: Nuwe Testament: Matteus – Johannes

BibleProject: Boekoorsigte - Nuwe Testament

Visualiseer die reis en kerntemas van elke boek in die Bybel deur middel van ’n geïllustreerde oorsiglyn.

Oorsig: Matteus 1-13

Oorsig: Matteus 14-28

Oorsig: Markus

Oorsig: Johannes 1-12

Oorsig: Johannes 13-21

Dank die Vader vir godvrugtige manne

Pa en dogter

Aan die pa’s wat tydens moeilike tye omgegee het, en ons in die goeie tye geprys het …

Aan die manne wat ons gewys het wat dit beteken om hard te werk en altyd daar te wees …

Aan die vaderfigure wat ons tydige advies en praktiese ondersteuning gebied het …

Aan die manne wat ons bly ondersteun, bemoedig en inspireer …

Baie dankie dat jy ons wys hoe ‘n godvrugtige pa lyk. Ons sien jou raak. Jy is geroepe. Jy is gewaardeerd. Jy is geliefd.

Ons hoop dat hierdie spesiale versbeeld jou bemoedig:

Versbeeld vir Spreuke 20:7

Of jy nou pa of ma, mentor of student is, dink aan die vaderfigure wat jou lewe positief beïnvloed het. Wys hulle dat jy hulle waardeer deur hierdie versbeeld te deel. Dit neem net ‘n oomblik om iemand te eer en dank te betoon.

Deel hierdie Versbeeld

Wil jy lewens verander? Leef vrygewig.

Paartjie wat na selfoon kyk

Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

MATTEUS 6:21

As jy sou kyk na waar jy jou tyd en geld spandeer, wat sal dit omtrent jou waardes verklap?

By YouVersion is dit ons missie om ons gemeenskap te help om elke dag intimiteit met God te ervaar. Ons wil graag sien dat mense van alle nasies en tale, elke dag nader aan God kom. Dis een van die redes hoekom ons gebede, video-leringe en versbeelde deel: sodat mense regoor die wêreld God se liefde en waarheid op ‘n nuwe en persoonlike manier kan ervaar.

Ons wil nie hê mense soos jy moet verhoed word om God persoonlik te ken nie, daarom sal YouVersion altyd gratis beskikbaar wees.

Ons begeerte is dat die ervaring van God se liefde jou sal inspireer om vrygewig te leef en jou waardes sal verander.

Wanneer jy God se geskenk aan jou met iemand deel, stel jy God se liefde vir ‘n gebroke wêreld bekend. Dit verdiep jou verhouding met God en skep ook geleenthede vir ander mense om nader aan Hom te kom.

Dink net – jou vrygewigheid kan ‘n verskil maak aan waar iemand die ewigheid deurbring.

Een manier hoe jy ‘n lewe van vrygewigheid kan kweek, is om die bediening van YouVersion finansieel te ondersteun. Wanneer jy dit doen, het jy deel aan iets wat ewigheidswaarde het: om mense regoor die wêreld te help om God se vrygewige liefde te ervaar.

Oorweeg om God vandag te vra hoe Hy wil hê jy alles wat jy van hom ontvang het moet aanwend en kyk dan hoe getrou Hy is om jou gawe te vermenigvuldig en aan ander te seën.

Gee Nou ‘n Donasie

Het jy al ‘n donasie aan YouVersion gegee?
Oorweeg om ‘n herhalende donasie te op te stel.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos

Ek is die lig vir die wêreld

Ek is die lig vir die wêreld

Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”


JOHANNES 8:12

Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn.


JESAJA 9:1

Die Here is my lig en my redder,
vir wie sou ek bang wees?
Die Here is my toevlug,
vir wie sou ek vrees?


PSALMS 27:1

God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.


2 KORINTIËRS 4:6

Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.


ROMEINE 8:10-11

Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.


EFESIËRS 5:8

Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.


1 JOHANNES 1:7-9

“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”


MATTEUS 5:14-16

Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.


JOHANNES 1:5

Wat beteken dit om ‘n Christen te wees?

Iemand wat by 'n meer bid

Jy het dus besluit om vir Jesus te volg … wat nou?

Ons het almal ‘n idee hoe dit moet wees om Jesus te volg. Om eerlik met onsself te wees, moet ons erken dat ons sienings dikwels beïnvloed word deur ons kulturele waardes, ons politiek, ons agtergrond en wat tans in die wêreld om ons aangaan. Hoe sou ‘n volgeling van Jesus regtig daar uitsien as ons al hierdie invloede van buite verwyder?

Ons kultuur sal aanpas en ons waardes sal verander, maar God se Woord sal altyd openbaar wat dit beteken om ‘n Christen te wees.

Kom ons ondersoek vandag drie Skrifgedeeltes wat ons sal help verstaan hoe om Jesus te volg. Hierdie stappe is nie noodwendig ‘n volledige lys nie, maar dit sal jou ‘n oorsig gee wat dit beteken om elke dag soos Jesus te lewe.

Wees lief vir God

“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’ Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

MATTEUS 22:36-40

Daar word dikwels na hierdie gedeelte verwys as “die groot gebod” omdat Jesus hiermee ‘n bondige samevatting van die hele Ou Testamentiese wet maak. Jesus het op ‘n volmaakte wyse van hierdie gebod bewys gelewer toe Hy sy lewe vir ons afgelê het.

Voordat ons egter voortgaan, is dit belangrik om daarop te wys dat hierdie gebod drie dele bevat: om God lief te hê, ander lief te hê en jouself lief te hê. Hierdie aksies is saamgevoeg en is slegs moontlik as ons God eerste liefhet. Eers wanneer ons God se liefde vir ons aanvaar, kan ons Hom liefhê en toelaat om die manier te verander waarop ons onsself sien. Wanneer ons leer om onsself deur die lens van God se liefde te sien, kan ons begin om ander lief te hê soos God ons liefhet. As ons dus hierdie gebod wil gehoorsaam, moet ons Jesus se voorbeeld volg en vir God soek soos Jesus gedoen het:

Jesus het doelbewus alleentyd met sy Vader deurgebring, Hy het gereeld met God gepraat en Hy het die wil van God voor sy eie begeertes gestel.

Dit mag voorkom dat ons ‘n spesifieke tyd elke dag moet afsonder om onsself te wy aan die bestudering van die Woord van God en om te bid. Ons kan alles na ons hemelse Vader neem. Ons kan ons emosies met Hom deel, vra dat Hy in ons omstandighede ingryp en selfs ons oorwinnings met Hom deel. Ons kan ook vra dat Hy ons wys hoe ons kan help om sy koninkryk na die aarde te bring. By God is niks verbode nie — Hy wil tyd met ons deurbring.

Wanneer ons tyd saam met Hom ‘n prioriteit maak, begin verstaan ons wie Hy is en wat sy doel vir ons is. Dit herskep die wyse waarop ons onsself en ander mense liefhet.

Een van die maklikste maniere om te leer hoe om ander lief te hê, is om te ondersoek wat liefde regtig is.


Wees lief vir ander

“Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles,
hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.”

1 KORINTIËRS 13:4-8

Hierdie gedeelte is ‘n gewilde definisie van die liefde, maar dit definieer God ook, want God is liefde. Wanneer ons dus wonder of ons lewens in ooreenstemming met God se karakter is, kan ons ons dade aan hierdie gedeelte meet:

Is ons ook geduldig aangesien God met ons geduldig is? Vergewe ons ander aangesien God ons vergewe? Laat ons ons griewe vaar aangesien God nie ons foute teen ons hou nie?

Dit beteken nie dat ons dit altyd sal regkry nie, maar as ons onsself hierdie vrae afvra, kan dit ons help om vas te stel of ons na God toe beweeg of weg van Hom af.

As ons gedagtes gedurig vol trots is, as ons woorde voortdurend kwetsend is, as ons optrede deurlopend selfgesentreerd is, volg ons waarskynlik nie die gebod van Jesus om God en ander lief te hê nie. As ons dit nie doen nie, behoort ons nog aan Jesus — maar dit beteken nie noodwendig dat ons Hom nog volg nie.

Dankie tog, hoe meer ons onsself daartoe verbind om tyd met Jesus deur te bring, hoe meer sal ons soos Hy begin optree.


Maak Dissipels

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

MATTEUS 28:18-20

Toe Jesus na die hemel opgevaar het, het Hy vir sy volgelinge gesê om dissipels te maak. Die oorspronklike Griekse woord wat vertaal word met “maak dissipels” is matheteuo, wat beteken “om te leer.”

Jesus sê nie: “gaan dwing mense om dissipels te word” nie. Hy sê: “deur die loop van jou lewe, moet jy mense leer en onderrig om My te volg, net soos ek julle geleer het om my te volg.”

Dit mag dalk lyk soos die aanknoop van ‘n verhouding met die kelner wat jou koffie maak. Dit kan beteken om vir hulle ‘n maaltyd te koop en te verseker dat hulle waardeer word. Dit kan ook wees dat jy jou kinders versorg en hulle met liefde en toegeneentheid behandel.

Wys vir diegene wat God na jou toe bring wat dit beteken om vir Jesus te volg. Maak ook seker dat jou optrede in elke omstandigheid deur jou liefde vir God en ander beïnvloed word.

Op watter van hierdie stappe moet jy hierdie week fokus? Kies een en vra God om jou te wys hoe jy dit in jou daaglikse lewe kan toepas.

FacebookDeel op Facebook

TwitterDeel op Twitter

E-posDeel per e-pos