Mazmur 23: TUHAN adalah gembalaku

1  
TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.

2  
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang

3  
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.

4  
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.

5  
Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.

6  
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.

Psalm 23 in Indonesian

Psalm 23 NIV version