Partners och volontärer ger svenskar Biblar och gränssnitt till YouVersion

Bibeln App-ikonen på svenskaFolk frågar oss ständigt efter nya översättningar av Bibeln på olika språk. Vi är helt övertygade om att bästa, mest naturliga sättet att engagera sig i Guds Ord är på det språk du har närmast hjärtat. Och med 209 översättningar på 75 olika språk kan det verka som att vi lätt kan lägga till fler. Men sanningen är att vi absolut inte kunnat göra det vi gör utan våra generösa bibelorganisationpartners.

En annan fråga vi får hela tiden är: “När blir YouVersion tillgängligt på mitt språk?” Det är ett enormt arbete att översätta alla YouVersions menyer, gränssnitt, blog-inlägg, teknisk support m.m. till nya språk. Detta är endast genomförbart med hjälp av outtröttliga och hängivna insatser från våra passionerade volontärer världen över. Människor precis som du som bidrar med sina språkkunskaper vid översättningen för att kunna ge dig Bibelappen™ på ditt språk. Tack vare dem har vi redan sett YouVersion översatt från engelska till norska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, ryska, koreanska, brasilianska portugisiska, Tyska, Holländska, franska—och så klart svenska! Vi kan verkligen inte tillräckligt tacka dessa människor för allt de gör för YouVersion gemenskapen.

Bibelpublicerare

Vi är tillsammans med generösa bibelpublicerare glada att kunna presentera för YouVersion-gemenskapen korrekta, lättlästa svenska översättningar av Bibeln:

Svenska, Bibel 2000 (SB00-SV). Efter nästan 30 års arbete är Bibel 2000 resultatet av ett brett, tvärvetenskapligt projekt som var färdigt år 2000. En Bibelkommission satte samman ett team med teologer, arkeologer, lingvister, historiker, specialister på det hebreiska språket och kulturen samt många andra professioner, alla med uppgiften att översätta Bibeln till samtida tydlig svenska. Med hjälp av moderna bibelutforskningsmetoder strävar de efter att behålla originalinnehållet och betydelsen från källtexten. Tillhandahålls tacksamt av Svenska bibelsällskapet.

Svenska Folkbibeln (SFB). 1983 påbörjade Stiftelsen Svenska Folkbibeln en översättning som inte enbart gjordes så bokstavligt som möjligt utan också försökte skapa en översättning av bibeln som den moderna svensken skulle ha lätt att läsa och relatera till. Föreningens medlemmar ville att översättningen skulle återspegla Guds närvaro och hans direkta inverkan på mänsklighetens historia. Den svenska folkbibeln var klar 1998.

Förutom dessa två fantastiska biblar finns också den Nya Levande Bibeln (BSV), framtaget av det Internationella Bibelförbundet, numera Biblica. YouVersion erbjuder också “klassiska” äldre bibelöversättningar så som: Svenska 1917 (SVEN) och Karl XII 1873 (SK73).

Volontärer

De svenska översättningarna av bibeln är bara en del av vad YouVersion har att erbjuda. I Bibelappen kan du enkelt navigera, läsa, lyssna, dela, kommentera, och ta del av Guds Ord oavsett var du befinner dig. Men de olika redskapen vore meningslösa om du inte kunde läsa dem. Det är här volontärerna kommer in. Människor som brinner för att dela med sig av Guds Ord ger av sina språkkunskaper och översätter dessa verktyg till svenska. Förutom att ständigt förbättra Bibelappen erbjuder vi nu också teknisk support på svenska, så det finns ständigt fler översättningar som behöver göras. Och vi behöver verkligen mer hjälp i vår svensktalande volontärgemenskap. Om du kan tänka dig hjälpa oss med svenska översättningar genom att exempelvis svara på förfrågningar på Facebook och Twitterförena dig med våra volontärer!

Vi frågade några av våra svenska översättare hur det är att jobba med YouVersion. Så här svarade de:

YouVersion Svenska språket volontär Petter J.När jag använt YouVersion några månader såg jag en förfrågan om att bli volontär. Jag såg ett behov av Bibelappen på svenska och valde genast att hjälpa till. Jag kunde aldrig ha föreställt mig hur roligt det skulle vara att jobba sida vid sida med så många nationaliteter, att vara en del av ett större sammanhang betyder mycket. Och tänk att jag får vara en del i att sprida Guds Ord till fler människor!”

/ Petter J, Ängelholm, Sverige

YouVersion Svenska språket volontär Magnus O.

“För några månader sedan hörde jag talas om YouVersion i min hemgrupp. Jag läste om det och såg att det baseras på insatser från volontärer. Då jag tidigare arbetat med översättningsprojekt kändes det både roligt och rätt att försöka bidra till att göra Guds Ord ännu mer tillgängligt i Sverige.”

/ Magnus Ö., Göteborg, Sverige


Det här inlägget finns även på: Engelska