Vår fader, du som är i himlen

Vår fader, du som är i himlen

9  
Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.

10  
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

11  
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

12  
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

13  
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Matthew 6 in Swedish

Matthew 6 in English

KategorierOkategoriserade