แผนการอ่าน – มีนาคม 2021

4 วัน

คำ ๆ เดียวจากพระเจ้าถึงคุณ สามารถช่วยให้ชีวิตคุณยุ่งยากน้อยลง ด้วยการยึดมั่น “คำๆ นั้น” ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ความเรียบง่ายของการค้นพบพระคำของพระเจ้าซึ่งมีมาถึงเรา จะสร้างผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ความยุ่งเหยิงและซับซ้อน นำไปสู่การผลัดวันประกันพรุ่ง และความเจ็บป่วย ในขณะที่ความเรียบง่าย และการเพ่งความสนใจ นำไปสู่ความสำเร็จและความเข้าใจ ในบทใคร่ครวญ 4 วันนี้ จะแสดงให้คุณเห็น ทางลัดที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในหลักสำคัญในการเพ่งความสนใจใน พระคำที่พระเจ้ามีมาถึงคุณ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี