Salamat sa Diyos para sa mga Makadiyos na Lalaki

Ama at Anak

Sa mga tatay na nagmalasakit sa mga oras ng paghihirap, at pumalakpak sa amin sa masasayang panahon…

Sa mga kalalakihang nagpakita sa amin kung ano ang ibig sabihin ng pagsusumikap at laging nariyan…

Sa mga modelong ama na nagbigay sa amin ng mga napapanahong payo at praktikal na pagtulong…

Sa mga lalaking patuloy na sumusuporta, nagpapasigla, at nagbibigay ng inspirasyon sa amin…

Salamat sa pagpapakita sa amin kung paano ang isang maka-diyos na ama. Nakikita ka. Tinawag ka. Pinahahalagahan ka. Minamahal ka.

Nawa ang natatanging Bersikulong Larawang ito ay magbigay ng lakas ng loob sa iyo:

Mga Kawikaan 20:7 Bersikulong Larawan

Ngayon—kung ikaw man ay ama o ina, tagapagturo, o mag-aaral—isipin ang mga modelong tatay na nagkaroon ng mabuting epekto sa buhay mo. Ipaalam sa kanila na pinahahalagahan mo sila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Bersikulong Larawan na ito. Saglit na panahon lang ang kailangan mo upang magpakita ng paggalang at pasasalamat sa isang tao.

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese