Nais mo bang bumago ng buhay? Mamuhay nang bukas-palad.

Mag-asawang nakatingin sa telepono

Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso.

MATEO 6:21

Kung titingnan mo kung saan mo ginugugol ang iyong oras at mga pag-aaring yaman, ano ang ihahayag ng mga ito na iyong pinahahalagahan?

Dito sa YouVersion, ang aming misyon ay tulungan ang ating Komunidad na maranasan ang pagiging malapit sa Diyos araw-araw. Nais naming makita ang mga tao mula sa bawat bansa at wika na lumalapit araw-araw sa Diyos. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbabahagi kami ng mga panalangin, mga aral sa video, at mga Bersikulong Larawan: upang maranasan ng mga tao sa buong mundo ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa mga bago at personal na pamamaraan.

Hindi namin nais na may anumang pumigil sa mga katulad mo upang personal na makilala ang Diyos, na isa sa mga dahilan kung bakit ang YouVersion ay walang bayad sa tuwina.

Hangad namin na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, baguhin nito ang iyong pinahahalagahan, at magbigay inspirasyon sa iyo upang mabuhay din na bukas-palad.

Kapag ibinabahagi mo kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, nagiging huwaran ka ng pag-ibig ng Diyos sa isang sirang mundo. Pinapalalim nito ang iyong malapit na ugnayan sa Diyos, at lumilikha din ito ng mga pagkakataon para sa ibang tao na lumapit sa Kanya.

Isipin mo lamang—ang iyong pagiging bukas-palad ay maaaring makaapekto sa buhay sa kawalang- hanggan ng isang tao.

Ang isang paraan upang malinang ang isang buhay na mapagbigay ay sa pamamagitan ng pagsuporta sa pananalapi sa ministeryo ng YouVersion. At kapag ginawa mo ito, nakikilahok ka sa isang bagay na may pangmatagalang halaga: ang pagtulong sa mga tao sa buong mundo na maranasan ang bukas-palad na pag-ibig ng Diyos.

Ngayon, pag-isipang hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano Niya nais na gamitin mo ang mga pag-aaring yamang ibinigay Niya sa iyo, at pagkatapos ay tunghayan Siyang matapat na paramihin ang iyong mga kaloob upang mapagpala ang iba.

Magbigay Ngayon

Nakapagbigay na sa YouVersion?
Pag-isipan ang pag-set up ng isang umuulit na kaloob.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese