Narito ang paraan kung paano manatiling nakatuon kay Jesus:

Ang pagsikat ng araw sa itaas ng bundok

Maghanda para sa Higit Pa

Sa ngayon, anong kumukuha ng iyong pansin at humaharang upang maging mas malalim ang relasyon mo sa Diyos?

Ang pagpapatahimik ng ingay sa ating buhay ay nangangailangan ng oras, ngunit ito ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga Cristiano ang nagsasagawa ng Kuwaresma. Ang layunin ng Kuwaresma ay hindi upang gawing “mas mahusay” ang iyong buhay, kundi upang isentro ang iyong buhay sa kung ano ang pinakamahalaga: ang Nag-iisang lumikha sa iyo at namatay para sa iyo.

Sa panahon ng Kuwaresma, muling tumuon at maghanda para sa Linggo ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos gamit ang mga sumusunod na Gabay sa Biblia. (At, ang lahat ng mga Gabay na ito ay maaari ring ibilang sa 21-Araw na Hamon.)

Tingnan ang Iba Pang Mga Gabay para sa Kuwaresma

Ipinakikilala ang Tuklasin: Isang bagong paraan upang maghanap

Tuklasin ang maliliit na bersyon ng mga larawan

Ang Maghanap ay Tumuklas na ngayon

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Paggaling? Kapayapaan? Kagalakan? Paghihirap? Ngayon, hindi lang paghahanap sa isang paksa ang maaari mong gawin, maaari mo ring matuklasan ang lahat tungkol dito.

Icon ng Tuklasin

IPINAPAKILALA

Tuklasin

Makita ang higit pa
sa iyong hinahanap.

Tuklasin sa telepono

Sa na-update na tampok na ito,
maaari mong matuklasan ang…

Icon ng Mga Gabay

Mga Napapanahong Gabay

Tingnan ang mga Gabay at paksa sa Biblia na pinakapopular.

Icon ng Puso

Mga Sagot para sa Bawat Damdamin

Masaya? Malungkot? Nasasabik? Natataranta? I-type ang iyong damdamin sa search bar at maghanap ng nauugnay na nilalaman.

Icon ng Tuklasin

Ang iyong Mga Paboritong Guro sa Biblia

Hanapin ang pastor o tagapagsalitang gusto mo at kunin ang lahat ng kanilang Mga Gabay at Video App sa Biblia sa isang lugar.

Icon ng listahan

Isang isinapersonal na listahan ng nilalaman

Kumuha ng mga awtomatikong mungkahi batay sa nilalamang pinakagusto mo.

Tuklasin ang … ng higit pa.

Upang simulang gamitin ang Tuklasin, i-update ang iyong YouVersion Bible App at pagkatapos ay mag-tap sa Discover icon (Icon ng Tuklasin). Habang nagta-type ka, sisimulan ng Tuklasin ang mga awtomatikong mungkahi. Maaari mo ring i-tap muli ang icon ng paghahanap kapag handa ka nang makita ang lahat ng iyong mga resulta sa paghahanap.

Tingnan kung may Update

Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.

Santiago 4:8

Maaari ka pa ring sumali sa Hamon!

21-Araw na Hamon

Anong pagpili ang kailangan mong gawin upang mapalapit ka sa Diyos ngayon?

Isang paraan upang mapalapit kay Jesus ay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 21-Araw na Hamon! Tapusin ang 21 araw ng Gabay bago matapos ang Pebrero, at tandaan: Ngayon ang huling araw upang magsimula.

Maghanap ng Gabay:

Tumingin Pa ng mga Gabay

Sumulong: Simulan ang 21-Araw na Hamon!

21-Araw na Hamon

Anong tahakin ang binibigyan mo ng Iyong panahon?

Lahat tayo ay nasa isang takbuhin na inilagay ng Diyos sa ating harapan. At bawat araw ay kailangan nating pumili kung magpapatuloy ba tayo patungo sa dulo ng takbuhin, o lalayo sa ating pagkatawag at sa ating Tagapagligtas.

Ang hinaharap ay wala pang kasiguraduhan, kaya’t nakakatuksong magpakabagal at tumigil sa pagpapatuloy ng mga magagandang espirituwal na kagawian. Ngunit ang mga gagawin mo sa araw na ito ay magpapasya sa direksyon ng iyong buhay. Kaya nga ang pagdedesisyong maging malapit sa Diyos araw-araw ay mahalaga.

Sa pagsisimula ng Pebrero, hamunin ang sarili mong ituon ang iyong mga mata kay Jesus araw-araw at gawing kaugalian ang paglalaan ng panahon para sa Diyos sa pagsali sa 21-Araw na Hamon.

Magkamit ng 21-Araw na Hamon na Badge sa pamamagitan ng pagkukumpleto ng kahit isang Gabay sa isang araw sa loob ng 21 araw bago matapos ang Pebrero.

21-Araw na Hamon na Badge

Upang masulit ang iyong Hamon, anyayahan ang ilan sa mga mapagkakatiwalaang Kaibigan na samahan ka. (At huwag palampasin ang anumang araw sa pamamagitan ng pagse-set up ng mga pang-araw-araw na paalala sa iyong mga setting ng Gabay.) Kung natapos mo ang iyong Gabay bago matapos ang Hamon, magsimula ka lamang ng isa pa at magpatuloy!

Ngayon—simulan na ang Hamon!

Tingnan ang iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Malapit na magsimula ang 21-Araw na Hamon!

21-Araw na Hamon

Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.

MGA HEBREO 12:1-2

Ang Enero ay karaniwang isang panahon kung saan inaayos natin ang ating buhay at inihahanda ang ating mga puso para sa susunod na gagawin ng Diyos. Ngunit kapag ang hinaharap ay tila walang kasiguraduhan, maaaring matuksong hindi ipagpatuloy ang isang magandang kagawian at ang mga pangmatagalang layunin.

Kung saan natin sinasanay ang ating mga isipang tumuon ay nakakaapekto sa ating kakayahang magtiyaga sa loob ng mahabang panahon—kaya nga mahalagang ipagpatuloy natin ang masigasig na pagtataguyod kay Jesus.

Kapag hinahangad mo ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, sa paglipas ng panahon ay masasalamin sa iyong buhay ang Kanyang katangian. Kaya’t sa buwan ng Pebrero, hamunin ang iyong sariling gawing araw-araw na kagawian ang pagbibigay ng oras sa Kanya sa pamamagitan ng pagkukumpleto ng 21-Araw na Hamon.

Opisyal na Mga Patakaran

Ang 21-Araw na Hamon ay magsisimula sa Pebrero 1, 2021 at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwan.

Tiyaking lahat ay may tsek

Magkamit ng 21-Araw na Hamon na Badge sa pamamagitan ng pagkukumpleto ng kahit isang Gabay sa isang araw sa loob ng 21 araw bago matapos ang Pebrero.

21-Araw na Hamon na Badge

Upang masulit ang iyong Hamon, anyayahan ang ilan sa mga mapagkakatiwalaang Kaibigan na samahan ka. (At huwag palampasin ang anumang araw sa pamamagitan ng pagse-set up ng mga pang-araw-araw na paalala sa iyong mga setting ng Gabay.) Kung natapos mo ang iyong Gabay bago matapos ang Hamon, magsimula ka lamang ng isa pa at magpatuloy!

Pindutin ang buton sa ibaba upang maghanap ng mga nais mong Gabay. Maaari mong pindutin ang Itabi upang Mabalikan sa anumang Gabay na gusto mo, at pagkatapos ay magsimula sa Pebrero 1.

Piliin ang Iyong Mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email