Magtuon muli sa kung ano ang mahalaga sa pamamagitan ng panalangin.

Isang taong tumatanaw sa baybayin

Huminga nang malalim…

Ang pagpapatahimik sa ingay ng ating mga buhay ay nangangailangan ng oras, ngunit ito ay isa sa mga dahilan ng Kuwaresma. Ngayon, muling ituon ang iyong buhay kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin kasama namin.


Isang Panalangin upang Magtuon Muli

O Diyos, nais ko ng higit pa Ninyo.

Madalas, pinipili kong habulin ang mga pansamantalang bagay at napapabayaan Kayo. Patawarin Ninyo ako, at baguhin ako. Hindi ko gustong mamuhay nang hindi nakatuon sa Inyo.

Habang ako ay naghahanda para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay, tulungan Ninyo akong patahimikin ang mga ingay ng aking buhay. Ipakita sa akin ang mga hakbang na kailangan kong gawin upang ituon ang aking puso, isip, at kalooban sa Inyo lamang.

Ako’y siyasatin, alamin ang aking isip. Linisin ang aking buhay, itawag sa aking pansin ang anumang bagay na nakasasama ng Inyong loob, at gawin akong tulad Ninyo. Ituro sa akin ang landas patungo sa buhay, at punuin ako ng kagalakan sa Inyong piling.

Minamahal Kita, at nais kong ituon ang aking mga mata sa Inyo.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

I-SAVE ANG PANALANGING ITO

Narito ang paraan kung paano manatiling nakatuon kay Jesus:

Ang pagsikat ng araw sa itaas ng bundok

Maghanda para sa Higit Pa

Sa ngayon, anong kumukuha ng iyong pansin at humaharang upang maging mas malalim ang relasyon mo sa Diyos?

Ang pagpapatahimik ng ingay sa ating buhay ay nangangailangan ng oras, ngunit ito ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga Cristiano ang nagsasagawa ng Kuwaresma. Ang layunin ng Kuwaresma ay hindi upang gawing “mas mahusay” ang iyong buhay, kundi upang isentro ang iyong buhay sa kung ano ang pinakamahalaga: ang Nag-iisang lumikha sa iyo at namatay para sa iyo.

Sa panahon ng Kuwaresma, muling tumuon at maghanda para sa Linggo ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos gamit ang mga sumusunod na Gabay sa Biblia. (At, ang lahat ng mga Gabay na ito ay maaari ring ibilang sa 21-Araw na Hamon.)

Tingnan ang Iba Pang Mga Gabay para sa Kuwaresma

Ipinakikilala ang Tuklasin: Isang bagong paraan upang maghanap

Tuklasin ang maliliit na bersyon ng mga larawan

Ang Maghanap ay Tumuklas na ngayon

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Paggaling? Kapayapaan? Kagalakan? Paghihirap? Ngayon, hindi lang paghahanap sa isang paksa ang maaari mong gawin, maaari mo ring matuklasan ang lahat tungkol dito.

Icon ng Tuklasin

IPINAPAKILALA

Tuklasin

Makita ang higit pa
sa iyong hinahanap.

Tuklasin sa telepono

Sa na-update na tampok na ito,
maaari mong matuklasan ang…

Icon ng Mga Gabay

Mga Napapanahong Gabay

Tingnan ang mga Gabay at paksa sa Biblia na pinakapopular.

Icon ng Puso

Mga Sagot para sa Bawat Damdamin

Masaya? Malungkot? Nasasabik? Natataranta? I-type ang iyong damdamin sa search bar at maghanap ng nauugnay na nilalaman.

Icon ng Tuklasin

Ang iyong Mga Paboritong Guro sa Biblia

Hanapin ang pastor o tagapagsalitang gusto mo at kunin ang lahat ng kanilang Mga Gabay at Video App sa Biblia sa isang lugar.

Icon ng listahan

Isang isinapersonal na listahan ng nilalaman

Kumuha ng mga awtomatikong mungkahi batay sa nilalamang pinakagusto mo.

Tuklasin ang … ng higit pa.

Upang simulang gamitin ang Tuklasin, i-update ang iyong YouVersion Bible App at pagkatapos ay mag-tap sa Discover icon (Icon ng Tuklasin). Habang nagta-type ka, sisimulan ng Tuklasin ang mga awtomatikong mungkahi. Maaari mo ring i-tap muli ang icon ng paghahanap kapag handa ka nang makita ang lahat ng iyong mga resulta sa paghahanap.

Tingnan kung may Update

Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.

Santiago 4:8

Maaari ka pa ring sumali sa Hamon!

21-Araw na Hamon

Anong pagpili ang kailangan mong gawin upang mapalapit ka sa Diyos ngayon?

Isang paraan upang mapalapit kay Jesus ay sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 21-Araw na Hamon! Tapusin ang 21 araw ng Gabay bago matapos ang Pebrero, at tandaan: Ngayon ang huling araw upang magsimula.

Maghanap ng Gabay:

Tumingin Pa ng mga Gabay

Sumulong: Simulan ang 21-Araw na Hamon!

21-Araw na Hamon

Anong tahakin ang binibigyan mo ng Iyong panahon?

Lahat tayo ay nasa isang takbuhin na inilagay ng Diyos sa ating harapan. At bawat araw ay kailangan nating pumili kung magpapatuloy ba tayo patungo sa dulo ng takbuhin, o lalayo sa ating pagkatawag at sa ating Tagapagligtas.

Ang hinaharap ay wala pang kasiguraduhan, kaya’t nakakatuksong magpakabagal at tumigil sa pagpapatuloy ng mga magagandang espirituwal na kagawian. Ngunit ang mga gagawin mo sa araw na ito ay magpapasya sa direksyon ng iyong buhay. Kaya nga ang pagdedesisyong maging malapit sa Diyos araw-araw ay mahalaga.

Sa pagsisimula ng Pebrero, hamunin ang sarili mong ituon ang iyong mga mata kay Jesus araw-araw at gawing kaugalian ang paglalaan ng panahon para sa Diyos sa pagsali sa 21-Araw na Hamon.

Magkamit ng 21-Araw na Hamon na Badge sa pamamagitan ng pagkukumpleto ng kahit isang Gabay sa isang araw sa loob ng 21 araw bago matapos ang Pebrero.

21-Araw na Hamon na Badge

Upang masulit ang iyong Hamon, anyayahan ang ilan sa mga mapagkakatiwalaang Kaibigan na samahan ka. (At huwag palampasin ang anumang araw sa pamamagitan ng pagse-set up ng mga pang-araw-araw na paalala sa iyong mga setting ng Gabay.) Kung natapos mo ang iyong Gabay bago matapos ang Hamon, magsimula ka lamang ng isa pa at magpatuloy!

Ngayon—simulan na ang Hamon!

Tingnan ang iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email