Para sa mga Ina na nagbibigay Inspirasyon…

Ina na may hawak na sanggol

Isipin ang isang ina na nagbibigay-inspirasyon sa iyo. Marahil ay sarili mong ina, kamag-anak, kapitbahay, o kaibigan.

Ang mga ina ay humihikayat, umaaliw, gumagabay, at humahamon sa atin. Sila ay nakikinig nang may kahabagan, nagsasalita nang may karunungan, at nangunguna sa pag-ibig.

Ngayon ang perpektong araw para sabihin sa isang ina kung gaano siya kahalaga sa iyo.

Salamat sa Diyos para sa mga kababaihang ito sa iyong buhay, at hikayatin sila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng espesyal na Bersikulong Larawan.

Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. - Kawikaan 31:29 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese