Tatăl nostru

Tatăl nostru

9  
Iată dar cum trebuie să vă rugați: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău

10  
vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.

11  
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi

12  
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri

13  
și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’

Matthew 6 in Romanian

Matthew 6 in English

CategoriiFără categorie