Cine poate găsi o femeie cinstită?

Cine poate găsi o femeie cinstită?

10  
Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.

11  
Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri.

12  
Ea îi face bine, și nu rău, în toate zilele vieții sale.

13  
Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice.

14  
Ea este ca o corabie de negoț: de departe își aduce pâinea.

15  
Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16  
Se gândește la un ogor și-l cumpără; din rodul muncii ei sădește o vie.

17  
Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele.

18  
Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.

19  
Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul.

20  
Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit.

21  
Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cârmâziu.

22  
Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură.

23  
Bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării.

24  
Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului.

25  
Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine.

26  
Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă.

27  
Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii.

28  
Fiii ei se scoală și o numesc fericită; bărbatul ei se scoală și-i aduce laude zicând

29  
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

30  
Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

31  
Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății!

Proverbs 31 in Romanian

Proverbs 31 in English

CategoriiFără categorie