Armătura lui Dumnezeu

Efeseni 6:10-18

10  
Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.

11  
Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului.

12  
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.

13  
De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.

14  
Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii

15  
având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii.

16  
Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.

17  
Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18  
Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții

Ephesians 6 in Romanian

Ephesians 6 in English

CategoriiFără categorie