வாசிப்பு திட்டங்கள் – ஆகஸ்ட் 2023

8 நாட்கள்

இவாஞ்சலிகல் அலையன்ஸ் வீக் ஆஃப் பிரேயர் (WOP) என்பது ஐரோப்பிய சுவிசேஷக் கூட்டணியால் வழங்கப்பட்ட உள்ளடக்கத்துடன் உலகளாவிய ஆனால் பெரும்பாலும் ஐரோப்பா முழுவதும் அனுசரிக்கப்படும் முயற்சியாகும். WOP 2022 “ஒய்வு” என்ற கருப்பொருளின் கீழ் நடைபெறுகிறது. எட்டு நாட்கள் முழுவதும் வாசகர்கள் ஓய்வின் ஒரு அம்சத்தில் கவனம் செலுத்த அழைக்கப்படுகிறார்கள்: அடையாளம், ஏற்பாடு, ஓய்வு, இரக்கம், நினைவு, மகிழ்ச்சி, பெருந்தன்மை மற்றும் நம்பிக்கை. தேவனின் தாளத்தின்படி ஒரு வாழ்க்கையை (மீண்டும்) கண்டறிய இந்த பொருள் உங்களுக்கு உதவும் என்று நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம்!

7 நாட்கள்

சாலை ஓரத்திலிருந்து நம்பிக்கையின்றி கதறும் கண்பார்வையற்ற பிச்சைக்காரன், அசிங்கம் என்று சொல்லி கலாச்சாரத்தால் துச்சமாக எண்ணப்படும் ஒழுக்கமற்ற பெண், அனைவராலும் வெறுக்கப்படும் ஊழல் பேர்வழியான அரசாங்க பணியாளர் — சமுதாயத்தின் விளிம்புகளில் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட மக்கள் ஒரு பரிசுத்தமான தேவனுடன் உறவுக்கொள்ள எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? ஆப்பிரிக்க ஆராய்வு வேதாகமத்தில் லூக்கா புத்தகத்திலுள்ள கருத்துகளை சார்ந்த இந்த வாசிப்பு திட்டத்தில், தேவனுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியில் இயேசு பாலம் அமைப்பதை பின்தொடருங்கள்.

31 நாட்கள்

12 பாகங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரின் 8வது பாகம் – இத்திட்டம் சமுகத்தாரை முழு வேதாகமத்தின் வழியே 365 நாட்களில் அழைத்துச் செல்லும். நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு புதிய பாகத்தைத் துவங்கும்போதும் பிறரையும் அழையுங்கள். இந்தத் தொடரானது ஒலி வேதாகமத்துடன் நன்கு இணைந்து செயல்படும் – தினந்தோறும் 20 நிமிடங்களுக்குள் கேளுங்கள்! ஒவ்வொரு பகுதியும் பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு அதிகாரங்களுடன் சங்கீதங்களும் எங்கணும் கலந்துள்ளது. 8ம் பகுதியானது முதலாம் இரண்டாம் நாளாகமம், முதலாம் இரண்டாம் தெசலோனியர் மற்றும் எஸ்றா புத்தகங்களையும் சிறப்பிக்கிறது.