🙌 Si Jesus ay BUHAY!

Bersikulong Larawan ng Marcos 16:6

Ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus kasama namin!

2,000 taon ang nakalipas nang lumakad si Jesus sa mundo, kung kaya’t alam Niya kung paano maging katulad natin. Alam Niya rin kung ano ang kapalit Niya upang tayo ay iligtas… at gayunpaman ay pinili pa rin Niya na gawin ito. Sa araw na ito, ipagdiwang natin ang Kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan!

Ibahagi ang Larawan na ito ng Pasko ng Pagkabuhay

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean