Co o sobie myślisz?

3 sposoby, aby odzyskać kontrolę nad swoimi myślami i ogłosić Bożą prawdę nad swoim życiem.

Zamyślona osoba

Kiedy podchodzisz do zadania, związku lub okazji — i myślisz o tym, kim jesteś i do czego jesteś zdolny — jakie słowa przychodzą ci na myśl? Czy są to słowa, które wyrażają pewność siebie, nadzieję, zaufanie i siłę? A może strach, wątpliwości, dumę lub niepewność?

To, co mówimy sobie na co dzień, ma znaczenie. Jeśli wierzymy w coś nieprawdziwego co do naszej tożsamości, to będziemy mieć trudności z uwierzeniem w to, co Bóg mówi o nas, gdy nam to objawi.

Prawdy są niezmienne. Nie zależą od tego, co robisz, co zrobiłeś lub kim chcesz być. Prawdy nie są samopomocowymi mantrami ani frazesami. Opierają się całkowicie na Słowie Boga i na tym, co On mówi o tobie. Chociaż zawsze będą obszary życia, w których trzeba będzie się rozwijać, to, jak Bóg cię postrzega i co mówi o tobie, nie zmieni się, ponieważ Bóg afirmuje to, kim jesteś, a nie tylko to, co robisz.

Dlatego, kiedy zakorzenisz w Nim swoją tożsamość, głosząc nad sobą prawdy biblijne, zaczniesz postrzegać siebie tak, jak On cię widzi — a to wpłynie na sposób, w jaki podchodzisz do ludzi, sytuacji, nadarzających się okazji i wydarzeń wokół ciebie.

Oto 3 kroki, które pomogą ci odzyskać kontrolę nad swoimi myślami i głosić Bożą prawdę nad swoi życiem:

 1. Rozpoznaj kłamstwa, które sobie wmawiasz.

 2. Poświęć chwilę i pomyśl o trudnej rozmowie, która ostatnio ci się przydarzyła. Co powiedziałeś? Co myślałeś o sobie i o drugiej osobie?

  Twoje słowa i czyny zdradzają, co mówisz do samego siebie. Aby dowiedzieć się, czy twoja narracja jest fałszywa, zadaj sobie pytanie: Czy ta myśl jest naznaczona strachem, niepewnością, dumą, goryczą lub brakiem pewności siebie? Czy ta myśl prowadzi mnie do cynicznego lub wyrachowanego zachowania? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmiała „tak”, to twoja narracja prawdopodobnie wymaga twojej uwagi i zmiany.

  Teraz poświęć kilka minut i rozpoznaj wszelkie kłamstwa, w które prawdopodobnie wierzysz. Kiedy już to zrobisz, zapisz te fałszywe narracje i zastanów się nad nimi. Spędź kilka chwil w ciszy i poproś Boga, aby wyraźnie pokazał ci, skąd pochodzą te kłamstwa.

  Kiedy rozpoznasz gdzie i kiedy zacząłeś wierzyć w kłamstwo, łatwiej będzie ci zmienić sposób myślenia.

 3. Zmień swoją perspektywę.

 4. Dla każdego kłamstwem istnieje też prawda, która może je zastąpić. Przejrzyj ponownie swoją listę fałszywych narracji i tym razem poproś Boga, aby pokazał ci, jaka jest Jego prawda wobec każdego z napisanych przez ciebie stwierdzeń.

  Aby to zrobić, spróbuj spędzić kilka minut z Bogiem, a następnie poproś Go, aby wyraźnie pokazał ci, jak cię widzi. Następnie poszukaj wersetów biblijnych, które zaprzeczają kłamstwom, w które wierzyłeś. (W aplikacji przejdź do „Odkryj” w menu i wyszukaj ich za pomocą słów kluczowych.)

  Oto kilka fragmentów, które pomogą Ci zacząć…

  Tożsamość: Galacjan 5:22-23, Jana 3:16, Izajasza 43:5, 2 Koryntian 5:17

  Pieniądze: Filipian 4:19, Hebrajczyków 13:5, Powtórzonego Prawa 8:18, 1 Tymoteusza 6:17-19, 1 Tymoteusza 5:8

  Relacje: Rzymian 13:8, Efezjan 6:1-4, 1 Piotra 4:8, 1 Tesaloniczan 5:11

  Bezpieczeństwo: Jana 10:28-29, Galacjan 5:1, Tytusa 3:5-7, Psalmy 27:1-3

  Zaufanie: Przypowieści Salomona 3:26, Filipian 4:13, 1 Jana 4:15-18, Hebrajczyków 10:35-36

  Życie codzienne: 2 Koryntian 12:9-10, Izajasza 30:15, 1 Tymoteusza 4:12, Rzymian 12

 5. Zadeklaruj, co jest prawdą.

 6. Kiedy masz już swoją listę wersetów, przepisz każdy z nich własnymi słowami. Zamień prawdy z Pisma Świętego w konkretne, celowe stwierdzenia, które możesz codziennie wygłaszać wobec swojego życia.

  Oto jak mogą wyglądać takie deklaracje:

  • Jestem wystarczająco dobry, bo jestem dzieckiem Boga.
  • Raduję się pośród cierpienia, ponieważ Chrystus cierpiał za mnie.
  • Nie wstydzę się przyznać do Jezusa, ponieważ Jego ofiara zmienia ludzki los.
  • Bóg bardzo mnie umiłował, więc miłuję innych tak, jak ja jestem miłowany.
  • Nic nie może mnie oddzielić od Bożej miłości.

Tworząc listę, pamiętaj, że kiedy Bóg na ciebie patrzy, widzi swoje dziecko. A jeśli Bóg — który jest prawdą — mówi coś o tobie, to musi to być prawda. Dlatego tworząc swoją listę deklaracji, możesz je tworzyć z ufnością…

Ponieważ należysz do Boga, który pokłada w tobie zaufanie, zaopatruje i wzywa po imieniu.

FacebookUdostępnij na Facebook

TwitterUdostępnij na Twitter

EmailUdostępnij przez e-mail

Ten wpis jest również dostępny w tych językach: angielski afrykanerski indonezyjski niemiecki hiszpański filipiński (tagalog) francuski włoski niderlandzki portugalski rumuński rosyjski japoński chiński (uproszczony) chiński (tradycyjny) koreański wietnamski