Versete biblice cunoscute – Martie 2021 – Dacă poporul meu…

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuinţă.


2 Timotei 1:7

Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu, dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Faţa Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui ţara.


2 Cronici 7:13-14

nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.


Isaia 41:10

Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, și pământul va da sângele pe faţă și nu va mai acoperi uciderile.


Isaia 26:20-21

Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde:Bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!„Domnul este partea mea de moștenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”


Plângerile 3:21-24

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.


Iacov 1:12

Și să nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.


Evrei 13:16

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînaltși se odihnește la umbra Celui Atotputerniczice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea,Dumnezeul meu în care mă încred!”


Psalmul 91:1-2