BibleProject: Mihtasari ya Vitabu: Agano Jipya: Mathayo – Yohana

BibleProject: Mihtasari ya Vitabu - Agano Jipya

Tafakari umbo na mada msingi za kila kitabu cha Biblia kupitia maelezo ya mfano.

Muhtasari: Mathayo 1-13

Muhtasari: Mathayo 14-28

Muhtasari: Marko

Muhtasari: Yohana 1-12

Muhtasari: Yohana 13-21