BibleProject: Mihtasari ya Vitabu: Agano Jipya: Luka – Matendo

BibleProject: Mihtasari ya Vitabu - Agano Jipya

Tafakari umbo na mada msingi za kila kitabu cha Biblia kupitia maelezo ya mfano.

Muhtasari: Luka 1-9

Muhtasari: Luka 10-24

Muhtasari: Matendo 1-12