Silaha zote za Mungu

Efe 6:10-18

10  
Hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.

11  
Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani.

12  
Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.

13  
Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama.

14  
Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani

15  
na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa Injili ya amani

16  
zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu.

17  
Tena ipokeeni chapeo ya wokovu, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu

18  
kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote

Ephesians 6 in Swahili

Ephesians 6 in English

CategoriesIsio-gawanyo