Maligayang Pasko!

Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon. - Lucas 2:11 - Bersikulong Larawan

Ito ang pinakamagandang panahon ng taon…

2,000 taon na ang nakalilipas, naparito si Jesus sa mundo upang maging Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.” At sa pamamagitan ng sakripisyong ito ng pag-ibig, ngayon ay nararanasan nating maging malapit sa Diyos magpakailanman!

Habang ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus ngayon, narito ang isang paraan kung paano mo maipalalaganap ang dakilang balita ng Kanyang pag-ibig: ibahagi ang Bersikulong Larawan na nasa itaas sa iyong mga kaibigan at pamilya.

Mula sa aming lahat sa YouVersion, nais namin kayong batiin ng isang Napakaligayang Pasko!

Ibahagi ang Pamaskong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean