Hikayatin ang mga kababaihan sa iyong buhay…

Bersikulong Larawan

Paalalahanan ang isang taong hinahangaan siya.

Bakit hindi ibahagi ang mga salitang ito ngayon… sa isang taong humipo sa iyong puso?

Ang iyong kaibigan, na sa tuwina’y tila may pinakamahusay na payo…

Ang iyong kapitbahay, na gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pagpapalaki ng kanyang mga anak…

Ang isang babaeng katrabaho mo, na sa tuwina’y sasabihin sa iyo ang katotohanan, kahit na mahirap…

Ang iyong kapatid na babae, na nakakakilala sa iyo nang higit sa kaninuman — at minamahal ka pa rin…

Ang iyong ina, na sa tuwina’y bahagi ng iyong buhay…

Ang iyong anak na babae, na nagbibigay-inspirasyon sa iyo upang maging isang magulang na karapat-dapat sa kanya…

Ang iyong asawa, dahil hindi mo kayang sabihing, “Mahal kita” ng higit pa sa maraming beses…

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean