Ipinakikilala ang… Panalangin sa YouVersion


Mga tapat na pakikipag-usap sa Diyos,
nang sama-sama.

Update sa Panalangin sa YouVersion

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Listahan ng Panalangin sa Home Feed

Sundan ang mga bagay na iyong ipinapanalangin, kasama ang Mga Panalangin na iyong ginawa at ang Mga Panalangin na ipinadala ng iyong Mga Kaibigan.

Ibahagi sa mga Kaibigan

Mag-imbita ng Mga Kaibigan na manalangin para sa iyo. Maaari mong panatilihang kumpidensiyal ang isang Panalangin, kung saan ang nakakakita lang nito ay ang mga taong iyong inimbita, o maaari kang gumawa ng isang Prayer Chain, kung saan maaaring ibahagi ng iyong Mga Kaibigan o Kaibigan ng Mga Kaibigan ang iyong Panalangin.

Mga Update sa Panalangin

Maaari kang magdagdag ng Mga Update sa iyong Mga Panalangin, magmarka ng Panalangin bilang nasagot na, at pati mag-Archive ng Mga Panalangin (upang maitago mo sila, nang hindi lumalabas sa iyong Listahan ng Panalangin).

Manalangin mula sa Bersikulo

Kapag nangungusap sa iyo ang isang bersikulo o sipi mula sa Biblia, maaari mo itong i-save sa iyong Listahan ng Panalangin bilang isang Panalangin.

Panalangin sa YouVersion

Mga tapat na pakikipag-usap sa Diyos,
nang sama-sama.

Update sa Panalangin sa YouVersion

Palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17-18

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean