NARITO NA ang Resulta sa 21-Araw na Hamon!

Taong nakatayo sa bato - 21-Araw na Hamon

Sa buong buwan ng Pebrero, kayo, ang buong Komunidad ng YouVersion, ay nagsama-sama at nakakumpleto ng higit sa 120 milyong araw ng Gabay — isang walang katulad na tala para sa Hamon!

Binibigyan mo kami ng inspirasyon.

Sa lahat ng nakibahagi sa 21-Araw na Hamon: maraming salamat. Ang inyong pagtatalagang hanapin ang Diyos at ang pamayanan ay ang dahilan kung bakit ang Hamong ito ay matagumpay.

Ngayon… Panatilihin ang iyong pagsulong.

Bawat araw ng Gabay na nakumpleto mo para sa 21-Araw na Hamon ay nakatulong sa iyong sunud-sunod na tagumpay para sa kagawian sa Biblia. Isang paraan upang magtuluy-tuloy ito ay sa pamamagitan ng pagdadagdag sa iyong Mga Perpektong Linggo. Patuloy na magbasa ng isang Gabay araw-araw, mula Linggo hanggang Linggo.

At mula sa libo-libong mga Gabay na mapagpipilian mo, ilang pindot na lamang upang marating mo ang paborito mo:

Hanapin ang Susunod na Gabay

Nakumpleto mo na ang 21-Araw na Hamon? Yay, ikaw na!

21-Araw na Hamon Badge

Upang makita ang iyong badge, pumunta sa iyong profile ( na nasa iyong Bible App) at piliin ang Badges.1

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


1 Kung hindi pa ninyo nakikita ang inyong 21-Araw na Hamon Badge, huwag mag-alala! Maaaring tumagal ng mga ilang araw pa bago mo ito lumitaw.

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean