Ano ang ipinapanalangin mo?

Lalaking nananalangin

Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.

MGA TAGA-FILIPOS 4:6

Paggaling? Kapayapaan? Proteksyon? Isang pambihirang tagumpay? Nagdarasal ka ba para sa iyong sarili? O para sa isang taong pinahahalagahan mo? Anuman ang iyong ipinagdarasal, pag-isipang mag-imbita ng isang taong iyong pinagkakatiwalaan upang manalangin kasama ka.

Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo.

MGA TAGA-GALACIA 6:2

Umaasa kaming natuklasan mo na na ang bagong tampok na Panalangin ng YouVersion ay isang magandang paraan upang masubaybayan ang lahat ng iyong ipinapanalangin. Ang Panalangin rin ng YouVersion ay hinahayaan kang isali ang iyong mga kaibigan sa iyong mga pakikipag-usap sa Diyos. Kapag nagdagdag ka ng Panalangin, ang kailangan mo lamang gagawin upang mag-imbita ng iba na magdasal ay pinduitin ang Ibahagi sa mga Kaibigan.

Ibahagi sa mga Kaibigan sa Prayer card

Ang isang Prayer Chain ay nagpapahintulot sa iyong mga Kaibigan sa Bible App na ibahagi ang iyong Panalangin sa kani-kanilang mga Kaibigan, at iba pa.

Lumikha ng Prayer Chain

Pahintulutan ang iyong Mga Kaibigan at Mga Kaibigan ng Mga Kaibigan na ibahagi ang Panalanging ito

I-on

Magdagdag ng Panalangin

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean