Dumating na ang pag-asa

Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Cristong Panginoon. - Lucas 2:11 Bersikulong Larawan

2,000 taon na ang nakalilipas, ang hinaharap ng mundo ay nagbago magpakailanman nang nag-anyong tao ang pag-asa at nakita sa isang sabsaban.

Ang pagsilang ni Jesus ay isang nadaramang pagpapahayag ng labis na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan.

Ang pagdating ni Jesus ay mabuting balita ng malaking kagalakan, para sa lahat ng tao. Ngayong Pasko, ipagdiwang ang himalang iyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang natatanging Bersikulong Larawan.

Ibahagi Ngayon

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese