“Paano ko malalaman kung sapat na ako?”

Nakatakip na kamay sa araw

Sa mundong naghahanap ng pagkakakilanlan at layunin, madalas tayong naghahanap ng katiyakan na ang ginagawa natin at kung sino tayo ay sapat na.

Ngunit hindi talaga tayo sigurado kung ito nga.

Sa lahat ng ingay sa paligid natin, maaaring maalis ang ating pansin sa Diyos at makalimutan ang sinasabi Niya tungkol sa atin.

Anuman ang mga gumagambala na kinakaharap mo, kapag alam mo ang Salita ng Diyos, maaari kang magtiwala na ito ay totoo—kahit na hindi mo laging nararamdaman na ito ay totoo. At narito ang sinasabi ng Salita ng Diyos tungkol sa iyo:

Kaya, paano natin malalaman kung tayo ay sapat na?

Hindi—hindi sa ating sarili. Ngunit iyon ang kagandahan ng mabuting balita ni Jesus.

Labis kang mahal at pinahahalagahan ng Diyos kaya ipinadala Niya si Jesus para maligtas ka. Sa ating sarili, hindi tayo sapat, ngunit sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay sapat.

Kapag nagdududa ka sa iyong halaga, tandaan ito: Mas kilala ka ng Diyos kaysa ninuman dahil nilikha ka Niya. At kung sino ang sinasabi Niyang ikaw ay sapat na.

Ngayon, hilingin sa Diyos na tulungan kang magtiwala sa Kanyang Salita at kung ano ang sinasabi Niya tungkol sa iyo ay totoo.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese