“Mahalaga ba talaga ang ginagawa ko?”

Tao

Naramdaman mo na ba na ang iyong pagsusumikap ay hindi napapansin o hindi nakagawa ng pagkakaiba?

Si Haring David ang tanging tao sa Biblia na tinatawag ng Diyos na isang taong mula sa Kanyang puso. Ngunit kahit si David ay nakadama na hindi siya napapansin.

Nang sabihin ng Diyos kay Samuel na papahiran ng langis ang susunod na hari ng Israel, nakipagkita si Samuel kay Jesse at sa kanyang mga anak. Bawat isa sa mga anak ni Jesse ay may mga katangian ng isang mabuting hari, ngunit hindi pinili ng Diyos ang sinuman sa kanila.

“… sinabi ng Panginoon kay Samuel, ‘Huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Ang Panginoon ay hindi tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang taoʼy tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.’”

1 Samuel 16:7

Sinabi ni Jesse na may natitira pa siyang anak, si David, na nagbabantay sa mga tupa. Noong panahong iyon, ang mga pastol ay itinuturing na hindi malinis at marumi, kaya marahil ay hindi inanyayahan si David. Ngunit kahit na hindi siya napansin ng iba, pinili ng Diyos si David para pamunuan ang Israel.

Kahit noong hindi nakikita si David, nakita siya ng Diyos—gaya ng pagkakakita Niya sa iyo ngayon.

Kung magagamit ng Diyos si David, isang ordinaryong pastol, upang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay, maaari ka rin Niyang gamitin.

Kung ano ang ginagawa mo kapag walang nakakakita ay huhubog sa iyo sa kung sino ka ginawa ng Diyos at inihahanda ka para sa mga plano Niya para sa iyo.

Gaya ni David, patuloy na masigasig na ilagak ang iyong pananampalataya sa Diyos. Tandaan, kahit na pakiramdam mo ay hindi ka pinahahalagahan, maaari kang magtiwala na nakikita ka ng Diyos, mahal ka, at pinahahalagahan ka.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Thai Ukrainian Vietnamese