BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Łukasza – Dzieje Apostolskie

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 1 (rozdziały 1-9)

Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 2 (rozdziały 9-24)

Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 1 (rozdziały 1-12)

Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 2 (rozdziały 13-28)