Eu sunt Lumina lumii

Eu sunt Lumina lumii

Isus le-a vorbit din nou și a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”


Ioan 8:12

Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.


Isaia 9:2

Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică?


Psalmul 27:1

Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.


2 Corinteni 4:6

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.


Romani 8:10-11

Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii ai luminii.


Efeseni 5:8

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alţii; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curăţească de orice nelegiuire.


1 Ioan 1:7-9

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.


Matei 5:14-16

Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.


Ioan 1:5