Psalmul 91 – Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînaltși…

1  
Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic

2  
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

3  
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei.

4  
El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!

5  
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua

6  
nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.

7  
O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.

8  
Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi.

9  
Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost” și faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare

10  
de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11  
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale

12  
și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi lovești piciorul de vreo piatră.

13  
Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.

14  
„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.

15  
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.

16  
Îl voi sătura cu viaţă lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.”

Psalmul 91

Psalm 91 in English