Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan

Aming Ama sa langit, salamat sa pagpapadala mo sa Iyong Anak na si Jesus, ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Salamat sa pagkalinga mo sa amin, at salamat sa iyong pangakong ibibigay mo ang iyong kapayapaan.
Nakikiusap kaming bantayan mo ang aming mga puso at isipan ng Iyong kapayapaan.
Batid mo ang mga bagay na nakakabigat sa amin ang pag-aalala, pagkabalisa, o takot.
Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga isipan sa Iyo sa halip, at sa Espiritu Santo. Salamat sa pangakong bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan.
Maaari kaming humimlay at matulog, Panginoon, dahil ginagawa Mo kaming ligtas.
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalangin Pang-Adiyentong ito ay ikalawa sa apat na magkakasunod.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean