Bawiin ang Iyong Oras: Nagsisimula na Ngayon ang 21-Araw na Hamon!

21-Araw na Hamon

“’Kaya’t mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti…”

– Mga Taga-Efeso 5:15-16

21-Araw na Hamon

Ano ang pananaw mo para sa 2020? Isipin mo kung ano ang magiging hitsura ng iyong buhay sa araw na ito sa susunod na taon kung nagpasiya kang kaugaliang maglaan ng oras sa Diyos araw-araw.

Simula ngayon, gawing palagiang ritmo ang paggugol ng oras sa Diyos sa pamamagitan ng pagsali sa aming 21-Araw na Hamon. Ipapakita namin sa iyo kung paano makapagsisimula, at hihikayatin ka namin sa iyong pagpapatuloy!

Papaano Magsimula:

  1. Pumili ng anumang Gabay, kahit na mas mahaba o mas maikli kaysa sa 21 na araw.
  2. Simulan ang iyong Gabay nang Pebrero 9 upang magkaroon ng sapat na araw upang makumpleto ang Hamon — at huwag kaligtaan ang anumang araw.
  3. Kamtin ang 2020 21-Araw na Hamon Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng hindi bababa sa isang araw ng Gabay sa loob ng 21 na araw nang sunod-sunod sa Pebrero.

Tiyaking lahat ay may tsek

Upang masulit ang iyong Hamon, mag-imbita ng ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan na sumali sa iyo. At, siguraduhing walang makakaligtaang araw sa pamamagitan ng paggawa ng pang-araw-araw na paalala sa mga setting ng Gabay.

Ganoon lamang!
Ngayon, simulan na ang Hamon:

Tumingin Pa ng Mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)