Pagnilayan ang Muling Pagkabuhay…

Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Dalawang linggo na lamang at Pasko na ng Pagkabuhay! Paano ka naghahanda para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay?

Kumumpleto ng alinmang Pasko ng Pagkabuhay na Gabay ngayon hanggang Pasko ng Pagkabuhay, at makakamit mo ang Easter Challenge Badge. (Upang masulit ang hamong ito, subukan mong mag-imbita ng ilan sa iyong pinagkakatiwalaang mga kaibigan upang salihan ka.)

Pagnilayan natin nang magkakasama ang sakripisyo ni Jesus at ituon natin ang ating mga puso sa nabuhay na Cristo.

Mga Gabay na Pang-Kuwaresma

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean