Isang Panalangin ng Pagluwalhati sa Ating Diyos

Lalaking nananalangin

Mahal naming Diyos,

Ang Iyong pangalan ang pinupuri sa bawat salinlahi. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian at papuri.

At hindi na bago sa Iyo ang kalagayan ng mundo ngayon. Ang Inyong kaparaanan ay hindi namin kaparaanan, at hindi nawawaglit sa Iyo sa kung ano ang dapat na gawin. Magagawa Mo ang lahat ng bagay.

Kaya ngayong araw, inihahayag namin na ikaw ay maluwalhati sa pamamagitan ng pandemyang ito. Na ang Iyong pangalan ay kilalanin at purihin sa buong daigdig.

Paliwanagan ang kadiliman ng Iyong ilaw. Sumikat nang napakaliwanag kaysa sa takot sa kamatayan, pagkatalo sa ekonomiya, o isang mahabang quarantine.

Kung babalikan namin ang sandaling ito sa kasaysayan, mapuno nawa kami ng kasiyahan habang inaaalala namin ang pagpapanumbalik, pag-asa, at kapayapaan na naganap sa panahong ito.

Patuloy Mong ilapit ang sugatang mundo na ito sa Iyo.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean