Nakikita namin ang Diyos na gumagawa ng mga nakamamanghang bagay.

Mga taong may overlay ng mapa

Ano kaya ang magiging hitsura para sa atin na makita ang kaharian ng Diyos at Kanyang kalooban sa mundo?

Nais naming makita ang mga tao mula sa bawat bansa at tribo at wika na mas napapalapit sa Diyos araw-araw. Lahat ng nilikha namin sa YouVersion, dinidisenyo namin upang makatulong na mangyari ito.

At gumagana ito: sa huling ilang buwan, nakita namin ang Diyos na inilalapit ang mas maraming tao upang kumonekta sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Nakita namin ang mga tao na naghahanap ng pag-ibig, kapayapaan, at katarungan sa Biblia, at pagkatapos ay ibinabahagi ang kanilang nakita sa iba, na may higit sa 40 milyong bersikulong naibahagi bawat buwan. Nakita namin ang mas marami pang pamilyang nagsusuri sa mga biblikal na katotohanan sa Pambatang Bible App. At, nakita namin ang milyon-milyong mga panalangin na napadagdag simula noong inilunsad ang Panalangin sa YouVersion sa panimulang bahagi ng taon.

Sa lahat ng mapagbigay naming mga katuwang at taga-suporta: Salamat. Ginagawa ninyong posible para sa amin na maipakita ang pag-asa at pagpapagaling ni Cristo sa isang mundong nasasaktan araw-araw. Ginagawa ninyo itong posible para sa mga taong tulad ni Gulshan na mahanap ang pag-asa sa Salita ng Diyos:

Gulshan S. <span>- Mumbai, India</span>

Gulshan S. – Mumbai, India

“Ang YouVersion ay isang bukal sa gitna ng disyerto. Pinayaman ng YouVersion ang espirituwal na buhay ko sa pamamagitan ng pang-araw-araw na bersikulo, at ng mga Gabay na punung-puno ng mga makadiyos na solusyon. Tinuruan ako ng YouVersion kung paanong manalangin at harapin ang mga problema, at patuloy akong tinutulungan.”

Hindi kami makapaghintay sa kung anong susunod Niyang gagawin.

Habang ang mga tao sa buong mundo ay humahanap ng pag-asa at direksyon, maaaring ito ang isa sa pinakamalaking pagkakataon —hindi lamang para baguhin ang ating mundo ngayon, kundi ang magkaroon ng pagkakaiba sa kawalang hanggan. Kaya’t manalanging kasama namin, at samahan kami sa gawaing ito nang pagtulong sa mga tao sa buong mundo upang makabuo sila ng isang espirituwal na ritmo ng paghahanap sa Diyos sa bawat araw.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean