Pagbabalik-Tanaw sa 2020

2020

Paghahanap sa Diyos
Araw-araw.

Mga buwan bago magsimula ang pandemya, ang Diyos ay kumikilos na sa ating mundo. Siya lamang ang nakakaalam na dahil sa mga paghihigpit sa COVID-19 ay mangangailangan ang pandaigdigang Simbahan na maghanap ng mga digital na paraan upang hanapin Siya araw-araw sa pamayanan.

Ang 2020 ay puno ng mga wala pang katparis na panahon, ngunit nakita rin natin ang Diyos na kumikilos sa walang kaparis na mga paraan:

Ngayong taon, ang dami ng mga taong bumabaling sa Diyos at sa Kanyang Salita ay tumaas.

450,000,000

Kabuuang Bilang ng Bible App na Na-install

52,000,000+ na na-install sa 2020

Dahil ang Diyos ay naiposisyon at naihanda na ang ating pangkat, isang karangalang maging bahagi sa pagbibigay ng mga espiritwal na sanggunian para sa mga taong nasa krisis.

Kaya ngayon, pagnilayan natin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang para sa lahat ng nagawa Niya sa pamamagitan ng YouVersion Community sa 2020.

Panalangin

Babaeng nasa telepono

“Ang kakayahang magbahagi ng mga kahilingan sa dasal, papuri, at manalangin din para sa iba ay talagang nakatulong laban sa damdamin ng takot at pagkahiwalay. Ginamit ito ng Banal na Espiritu upang bigyan ako ng mga panalangin at inspirasyon upang hikayatin ang iba na sumandal sa Diyos sa mga panahong hindi sigurado at mahirap.”

—Donna

Ang Panalangin sa YouVersion ay nilikha upang matulungan ang mga taong magkaroon ng matapat na pakikipag-usap sa Diyos, sa pamayanan. At mula nang ilunsad ito noong Marso 2020, ito ang nangyari:

Icon ng Panalangin

24,700,000

na mga Panalanging nilikha

Pambatang Bible App

Pambatang Bible App

Mga batang naglalaro ng Pambatang Bible App sa telepono

“Mayroon kaming isang 6 na taong gulang na anak na babae na mahilig magbasa. Gayunpaman, hindi namin kailanman siya mahikayat sa pagbabasa ng Biblia. Iyon ay, hanggang sa ma-upload namin ang Pambatang Bible App. Humihiling siya ngayon na basahin ito at ibahagi sa kanyang mga kaibigan. Kaya’t bilang isang 6 na taong gulang, nagbabahagi siya ng Mabuting Balita ni Cristo. “

—Johnnie & Blanche

22,400,000

Pambatang Bible App na nai-install sa 2020

Ang pangkat ng YouVersion, kasama ang aming mga kasosyo sa OneHope, ay nagagalak sa kung paanong ginagamit ng Diyos ang Pambatang Bible App upang magbigay ng aliw at suporta sa mga batang dumadaan sa mga walang-katiyakang panahon.

169,795,483

na nakumpletong kuwento sa Pambatang Bible App

Paano natin mauunawaan ang napakalaking bilang na ito? Sa pamamagitan ng pag-alala kung anong kinakatawan nito:

Mga sandaling inabot ng mga tao ang Diyos, at hinipo Niya ang kanilang mga puso.

Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. - Isaias 41:10 - Bersikulong Larawan

Bersikulo ng Taon

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at pinakamadalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa 2020.

Bersikulo ng Taon

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at pinakamadalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa 2020.

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.

ISAIAS 41:10

Icon ng Ibahagi

524,671,698

Kabuuang Mga Bersikulong Naibahagi

Pakikipag-ugnayan ayon sa Bansa

Ang mga bansang nagpakita ng pinakamalaking pagtaas sa paggamit ng Bibliia sa taong 2020.

Pandaigdigang mapa ng pakikipag-ugnayan

Icon ng Mga Gabay

1,434,325,448

Mga Araw ng Gabay na Nakumpleto

Icon ng Audio

7,524,281,910

Kabanatang Nabasa sa Audio

Icon ng Video

99,835,565

Mga Video na Pinanood

Icon ng Haylayt

2,538,414,155

Mga Haylayt, Bookmark, at Tala

Sa isa sa pinakamahirap na mga taon, ang ilaw ng Diyos ay maliwanag na nagniningning. Patuloy nating ipagdiwang ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na paggawa hanggang matapos ang 2020!

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean