Naghahanap ng kapayapaan? Subukan ang mga Gabay na ito

Taong nakatanaw sa anyong tubig

Tumuklas ng mga Gabay para sa Kapayapaan

… Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

MGA TAGA-FILIPOS 4:6-7

Sa bawat panahon, kaya ng Diyos na bigyan tayo ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi pansamantala o nakasalalay sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, at hindi ito makikita sa labis na paggamit ng social media o mga self-help clips. Ang tunay at walang hangganang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa paglapit sa Diyos.

Ngayon, hanapin ang Diyos at ang Kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng isa sa mga Gabay na ito.

Magsimula ng Isang Gabay

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean