Wat zegt God tegen jou?

Een vrouw die lacht

Alle volken zullen op uw licht afkomen, machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Here op u rust.

Jesaja 60:3

Gebed is een van de meest persoonlijke manieren waarmee je je kunt verbinden met God. Als je Christus volgt, heb je het voorrecht om rechtstreeks met je hemelse Vader te praten, vanwege Jezus’ offer aan het kruis. Je kunt God vragen om in je behoeften te voorzien, met Hem delen wat je ook maar voelt en zelfs Hem vragen om je het beste pad voor je leven te laten zien.

God kan door Zijn Heilige Geest op je reageren, of Hij kan wijsheid aan je openbaren door Zijn woord, de Bijbel. Als je dichter bij God komt, zul je de liefde en mededogen beginnen te voelen die Hij heeft voor alle mensen…dit groeit in je. Je zult ook op zoek gaan naar manieren waarop je contact kunt maken met anderen, inclusief het delen met ze over alles wat God je heeft gegeven.

Voor veel gelovigen is dit het punt op hun reis waar ze voor het eerst ontdekken dat miljarden mensen nog steeds de Bijbel niet in hun taal hebben. En, hoewel YouVersion partner illumiNations grote vooruitgang boekt om alle mensen dezelfde kans te geven om Gods Woord te ervaren waarvan we al genieten, is er nog een lange weg te gaan.

illumiNations schreef dit gebed voor al hun partners. Wil je het nu met ons bidden?

God, Uw Woord is kostbaarder dan alles wat ik bezit.
Uw Schrift geeft licht op mijn pad en geeft richting aan mijn stappen.
Door Uw wil alleen, worden levens getransformeerd en gedachten nieuw gemaakt.
Dus ik bid nu voor alle mensen die U niet kennen.
Want U hebt beloofd dat Uw stem door elke stam en natie zal worden gehoord.
Rust ons dus uit met Uw adem om elke taal te voorzien van Uw Woord.
Dank u, Heer. Amen.

Dit is de derde post in een driedelige serie over gebed. Lees de eerste hier en de tweede hier.

Dit bericht is ook beschikbaar in: English Afrikaans Indonesisch Duits Spaans Frans Portugees Roemeens Russisch Chinees (Vereenvoudigd) Chinees (Traditioneel) Koreaans